Vestermølle Haandværkerlaug

Foreningen til bevarelse af gamle håndværk

Fonde og sponsorer

Vestermølle Håndværkerlaug har til opførelse af smedjen fået tilsagn fra lokale firmaer samt fonde, 

men da vi endnu ikke har den endelige finansiering på plads bliver navne på disse firmaer og fonde,  

først offentliggjort når den endelige finansiering er på plads.