Vestermølle Haandværkerlaug

Foreningen til bevarelse af gamle håndværk





I forbindelse med opførelsen af Okkerhytten, tegnet af Arkitekt Anne Exner, Brygger Arkitekter i Århus, på Vestermølle i foråret 2016, 

har Håndværkerlauget stået for udførelse af broerne, fra helligkilden ud til okkerdammen.




Okkerhytten med broer


Besigtigelse af Okkerhytten på
Virksomheden Aktiv Byg Service
i Ry, inden montage på Vestermølle




Tømmer til broerne tildannes

Broen over afløbet fra okkerdammen




Udlægning af tømmer til den lange bro


Den korte bro står færdig